Liigu sisu juurde

Revit baaskursus

Koolitajad

 • Meelis Vanker

  Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

  Meelis Vanker on arhitektuurialase hariduse saanud Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Alates 2003. aastast on ta töötanud arhitektina erinevates büroodes (Arhitekt 11, Allianss, Kalle Rõõmuse Arhitektuuribüroo, Agabus, Endjärv & Truverk Arhitektid) ning alates 2012 ettevõttes Hüperruum OÜ. Töövahenditest tunneb Meelis põhjalikult AutoCAD ja AutoCAD Architecture tarkvara ning alates 2008. aastast on ta veendunud Revit Architecture kasutaja. Revitiga on Meelis teinud nii üksi kui meeskonnaga eramuid, kortermaju, büroohooneid, koole, multifunktsionaalseid hooneid jms.

Sisu

EESMÄRK

Autodesk Revit on ehitusinfo modelleerimise (BIM) tarkvara. Reviti programmiga luuakse ehitisest kolmemõõtmeline digitaalne mudel. Iga element mudelis omab informatsiooni ehitustoote kohta, mida ta esitab. Kõiki andmeid saab koondada, vaadelda ning analüüsida erineval viisil – mudelikuvade, tabelite või joonistena – ning kõik andmed on sünkroniseeritud – muudatus ühes mudeliosas kajastub kogu projektdokumentatsioonis. See võimaldab vältida vigu ja vastuolusid erinevate projektiosade vahel ning tuvastada probleemsed olukorrad juba enne ehitusprotsessi. Kursusel keskendutakse üldteadmistele, mis tulevad kasuks ühtviisi arhitektile, konstruktorile, ventilatsiooni projekteerijale või mis tahes projekteerimisvaldkonna spetsialistile, kes soovib projekteerida Revitiga. Reviti baaskursuse jätkuks on modelleerimist käsitlev kursus: Arhitektuurse projekteerimise baaskursus Revitis.

Kursus viiakse läbi Revit tarkvaraga, kasutatakse juhendaja poolt koostatud koolitusmaterjali, mis on valminud Eesti oludest ning projekteerimispraktikast lähtuvalt. Teadmised omandatakse teoreetilise loengumaterjali ning praktiliste ülesannete abil.

SIHTRÜHM

 • arhitektid
 • sisearhitektid
 • konstruktorid
 • tehnosüsteemide projekteerijad
 • geodeedid
 • projektijuhid

TEEMAD

I PEATÜKK. Sissejuhatus
1. Reviti ülesehitus
2. Kasutajaliides
3. Navigeerimine 3D-s

II PEATÜKK. Projekti alustamine
1. Reviti failisüsteem
2. Sätete seadistamine enne projekti alustamist
3. Baasfailid (Project Templates)
4. Koordinaatsüsteemide määramine mudelis

III PEATÜKK. Visualiseerimine
1. Mudeliga töötamine erinevates kuvades (Views)
2. Informatsiooni esiletoomine graafiliselt
3. Materjalid ja elementide graafika

IV PEATÜKK. Infovahetus
1. DWG import ja eksport
2. IFC import ja eksport
3. Koordinaatsüsteemi määramine mudelis

V PEATÜKK. Andmetöötlus
1. Informatsiooni esitamine tabeli kujul (Schedules)
2. Spetsifikatsioonide vormistamine

VI PEATÜKK. Jooniste vormistamine
1. Graafilised töövahendid. Jooniselehtede koostamine
2. Muudatuste kajastamine joonisel
3. Informatsiooni (DWG Import, DWG eksport, PDF eksport)

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 313 € + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub  19. ja 21. ja 22. augustil kell 9:30 – 14:00 Tallinnas Usesofti koolitusklassis (R. Tobiase 8). Kursuse maht on 16 akadeemilist tundi.

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee

Saa täielik ligipääs Ehituslehele

 • Ehitus-, kinnisvara- ja arhitektuurivaldkonna analüüsid ja arvamuslood.
 • Uurivad artiklid, mis avavad vaidluste ja pankrottide taustu.
 • Igapäevane uudistevoog: kogu valdkonna info ühest kohast.

Hind kehtib kolm kuud, misjärel jätkub tellimus automaatselt hinnaga 11.99 kuus. Tellimuse saad alati katkestada. Kõik tellimisvõimalused leiad siit lehelt.