Liigu sisu juurde

Revit tehnosüsteemide baaskursus

Koolitajad

 • Karli Aau

  Usesoft AS Revit MEP spetsialist / Infragate Eesti AS KVJVK-insener/BIM-koordinaator

  Karli Aaul on Tallinna Tehnikaülikooli kütte- ja ventilatsiooni magistrikraad, Aalborgi Ülikooli veemajanduse valdkonna magistrikraad ning Tallinna Tehnikakõrgkooli rakenduskõrgharidus. Oma BIM teekonda alustas ta modelleerijana Eesti-Kanada firmas Ehvert Mission Critical, kust sai esimese praktilise kogemuse 3D mudelis tehnovõrkude projekteerimises. Alates 2015. aastast liitus ta Novarc Group AS-ga, kus tegeles inseneri/BIM-koordinaatoriga ning sama ametiga jätkas alates 2018. aastast Endover KVB-s. Tänasel päeval töötab Karli Aau Infragate Eesti AS-is KVJVK inseneri/BIM-koordinaatorina. Tema põhifookus on endiselt tehnosüsteemidel.

Sisu

EESMÄRK

Kursuse eesmärk on anda baasteadmised vee-, kanalisatsiooni- ja kütte-, jahutus- ning ventilatsioonisüsteemide jooniste ning BIM-mudelite koostamiseks, kasutades Revit MEP programmi. Kursuse lõpetanu on võimeline alustama iseseisvat väiksema hoone (nt. elamu) tehnovõrkude projekteerimist Revit MEP tarkvaraga. Üleminek MagiCAD for AutoCAD programmist MagiCAD for Revit tarkvarale eeldab Revit MEP baasoskuste ja modelleerimisvõtete tundmist.

Kursuse lõpetanud on võimeline:

1) koostama endale Revit mudeli baastemplate-i:

 • Project ja shared parameetrite kasutamine, muutmine ja lisamine
 • Mudeli koordinaatide ja korruse kõrguste seadistamine
 • Workset-de ja view template-de seadistamine
 • Vaadete loomine (lõiked, 3D vaated, plaanid) ning view template-de aplikeerimine
 • Süsteemide ja joonetüüpide loomine (mechanical settings ja color schemes)

2) modelleerima vee-, kanalisatsiooni-, kütte- ja ventilatsioonisüsteeme:

 • Survetorustikega süsteemide modelleerimine
 • Isevoolsete torustikega süsteemide modelleerimine
 • Ventilatsioonikanalite modelleerimine
 • Lõppelementide lisamine ja muutmine (family-d, connectors)
 • Süsteemide dimensioneerimise näited Revit MEP tarkvara põhjal (tarbevesi, ventilatsioon)
 • Ruumielementide (space-de) modelleerimine ja kasutamine KVJ-arvutustes

3) vormistama jooniseid ja spetsifikatsioone:

 • Tag-id ja custom tag-ide loomine
 • Mõõtkettide lisamine ja modifitseerimine
 • Tingmärkide ja legendide lisamine
 • Printimine pdf ja dwg-formaadis ning IFC-de eksportimine
 • Schedule-te koostamine ja Dynamo skriptidega spetside koostamine

SIHTRÜHM

 • kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuse insenerid
 • vee- ja kanalisatsiooni insenerid
 • BIM-insenerid ja eriosade projektijuhid

TEEMAD

I OSA

Mudeli ülesseadmine ja seadistamine:
1) Programmi kasutajaliidesega tutvumine
2) Tsentraalmudeli ülesseadmine ja workset-id
3) Failide mudelisse linkimine (dwg, ifc jmt)
4) Mudeli korruste loomine ja nende kõrguste defineerimine
5) Nullpunkt, pöördenurk ja mudeli koordinaadid
6) Vaadete loomine (plaanid, lõiked, 3D vaated, view template-de loomine)
7) Vajalikud joonetüübid, mõõtühikud ning mechanical settings
8) Mudeli parameetrid (shared parameters, project parameters, global parameters)
9) Süsteemide defineerimine

II OSA

Joonestamine ja modelleerimine:
1) Survetorustike modelleerimine
2) Isevoolsete süsteemide modelleerimine
3) Ventilatsiooni modelleerimine
4) Isolatsiooni modelleerimine
5) Family-te muutmine ja loomine ( perekondade geomeetria; connectorid ja arvutusparameetrid)
6) Erinevate süsteemide dimensioneerimine

III OSA

Jooniste vormistamine:
1) Kirjanurkade lisamine
2) Tag-id; nende muutmine; lisamine
3) Mõõtketid; lisamine
4) Legendid; tingmärgid
5) Printimine (pdf; paber)
6) Eksportimine ja export settings (dwg; ifc)

IV OSA

Spetside ja lähteülesannete koostamine:
1) Schedule-te koostamine ja kombineeritud Schedul-ed
2) Spetsi koostamine ja eksportimine
3) LÜ koostamine ja eksportimine

V OSA

Muud funktsioonid:
1) Vastuolude kontroll
2) Tootjate (plug-in tööriistad)

Kõiki programmi osi vaadeldakse jooksvalt kursuse projekti koostamise käigus.

MAKSUMUS

Kursuse maksumus on 313 € + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub 15. ja 16. oktoobril kell 9:30 – 16:30 Tallinnas Usesofti koolitusklassis (R. Tobiase 8). Kursuse maht on 16 akadeemilist tundi.   

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee