Liigu sisu juurde

Riigikohtu praktika planeerimisasjades 2019-2024

Koolitajad

 • Maarja Oras

  Maarja Oras omab valdkonnas ligi 15 aastast kogemust

Sisu

Koolitus põhineb Riigikohtu praktikal planeerimisasjades.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda planeerimise valdkonnas tegutsevatele isikutele teemakohane ülevaade riigikohtu lahenditest. Räägime planeerimise põhimõtetest, menetlusosalistest ja nende kaasamisest, menetluse algatamisest ja läbiviimisest, planeeringu kehtestamisest, planeeringute liikidest ning ühtlasi kohtumenetlusest planeerimisasjades. Lisaks eelnevale tutvustame Riigikohtu kaasusi erinevatel teemadel nagu näiteks müranormid, rohevõrgustik, kliima jms.
Õpiväljundina koolituse läbinu:

 • on kursis Riigikohtu viimase viie aasta praktikaga planeerimisõiguse valdkonnas ja oskab sellest lähtuvalt planeerimisseadust tõlgendada

SIHTGRUPP

KOV planeeringute ja ehitusspetsialistid, detailplaneeringute tegijad, kinnisvara arendajad, juristid ja advokaadid, arhitektid, projekteerijad ja teised valdkonnaga seotud spetsialistid

TEEMAD

Maarja Oras käsitleb koolituse käigus järgmisi teemasid:

 • planeerimise põhimõtted
 • menetlusosalised ja nende kaasamine
 • menetluse algatamine
 • menetluse käik (sh KSH)
 • planeeringu kehtestamine
 • planeeringute liigid
 • kohtumenetlus planeerimisasjades
 • varia (erinevad planeerimise alamvaldkonnad, mille teemal viimastel aastatel rohkem praktikat olnud, nagu nt rohevõrgustikud ja müra, aga ka
 • planeerimisega põimuvaid teemasid nagu nt projekteerimistingimused)

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded. Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Saalikoolitus
Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)
Sõiduplaanid ja parkimise info on korraldaja kodulehel.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline

LISAINFO

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee