Liigu sisu juurde

Ruumiline modelleerimine ehitajatele AutoCAD keskkonnas

Koolitajad

  • Jevgeni Kareva

    Tallinna Ehituskooli arvutiõpetaja ja täiskasvanute koolitaja

    Jevgeni Kareva on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, töökogemus pedagoogina alates aastast 1994 Tallinna Teeninduskoolis, aastast 2003 töötab Tallinna Ehituskoolis arvutiõpetajana sh. täiskasvanute koolitajana. Osalenud erialastel täienduskoolitustel, läbinud 2016. aastal koolituse „Täiskasvanud õppija vajadustele vastava õpikeskkonna loomine kutseõppeasutuses: õpetaja andragoogiline pädevus“.

Sisu

EESMÄRK

Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi rahastatud täiskasvanukoolitusega, mille läbinu:

– sõnastab mudeli kasutamisega või loomisega seotud töö eesmärgi lähtuvalt ülesande vajadustest
– valib vastavad töövahendid, kohandab programmi kasutajaliidese ja töövälja vaated töökäigule vastavalt
– kasutab olemasolevaid mudeleid andmete ülesehituse ja mõõtude saamiseks
– loob olemasoleva ruumilise mudeli, kasutades tasapinnalist joonist tehnilise joonestamise nõuetele vastavalt
– kohandab, muudab ning täiendab olemasolevat ruumilist mudelit
– valmistab nõuetekohaseid ruumilisi mudeleid tasapinnaliste jooniste alusel või kasutades ruumilisi primitiive ning järgides raaljoonestamise tehnoloogiat ja nõudeid

SIHTRÜHM

Koolitus on mõeldud ehitusvaldkonnas töötavatele isikutele, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi ruumilisest modelleerimisest AutoCAD keskkonnas.

TEEMAD

– Ruumiliste mudelite kasutamine (informatsiooni hankimine ja digiväljundite loomine)
– Ruumiliste mudelite alusel tasapinnaliste jooniste loomine
– Ruumilistele mudelitele esitatavad nõuded
– Ruumiliste mudelite vormistamine ja kohandamine
– Ruumiliste mudelite loomine ruumilistest primitiividest (ehitiste ja ehitiste konstruktsioonide elemendid, kommunikatsioonid)
– Ruumiliste mudelite loomine tasapinnalistest objektidest (ehitiste elemendid)

MAKSUMUS

Koolitus on tasuta (rahastab Haridus-ja Teadusministeerium)

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub kaks korda nädalas (esmaspäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21.

Kokku on 8 koolituskorda: 09.09., 11.09., 16.09., 18.09., 23.09., 25.09., 30.09. ja 02.10.2024. Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi.

Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli arvutiklassis (Pärnu mnt 162, Tallinn).

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285

Saa täielik ligipääs Ehituslehele

  • Ehitus-, kinnisvara- ja arhitektuurivaldkonna analüüsid ja arvamuslood.
  • Uurivad artiklid, mis avavad vaidluste ja pankrottide taustu.
  • Igapäevane uudistevoog: kogu valdkonna info ühest kohast.

Hind kehtib kolm kuud, misjärel jätkub tellimus automaatselt hinnaga 11.99 kuus. Tellimuse saad alati katkestada. Kõik tellimisvõimalused leiad siit lehelt.