Liigu sisu juurde

SketchUp PRO baaskursus

Koolitajad

  • Jaak Aavik

    Usesoft AS, Autodeski poolt atesteeritud instruktor

    Jaak Aavik on lõpetanud nii Kunstiülikooli disainieriala kui Tehnikaülikooli sildade ja teede eriala. Töötanud disaineri ja konstruktorina mitmetes ettevõtetes ja õppejõuna nii Kunstiülikoolis kui ka muudes kõrgkoolides. Töötab Usesoftis CAD tarkvara konsultandi ja koolitajana alates aastast 2006. Jaak on andnud välja mitmeid CAD tarkvara õpikuid ja arendanud CAD tarkvara koolitusmaterjale.

Sisu

EESMÄRK

Sketchup võimaldab tekitada 3D jooniseid „pliiatsi ja paberi“ sarnaste võtetega, et kiiresti luua ilmekas ruumiline mudel juba esialgse eskiisi alusel ning esitleda oma ideed kaastöötajatele ja klientidele. Sketchupi väljundit võib kuvastada (render) mitmel viisil: otse välja trükkida, salvestada pikselfailina töötlemiseks fototöötlusprogrammiga või vektorkujundina töötlemiseks vektortarkvaraga jms. Kursuse eesmärgiks on tutvustada programmi Sketchup kasutamise võimalusi ja õpetada võtteid 3D jooniste loomiseks.

Kursuse läbinu oskab:
– luua arhitektuursete ja ka diskreetsete objektide ruumilisi mudeleid nii „tühjalt kohalt“ kui ka tasapinnaliste jooniste (näiteks .dwg) alusel ning kuvada neid päikesevalguse ja varjudega
– luua (PRO versioonis) jooniste lehti, mis on varustatud mõõtmete, annotatsioonide, kirjanurkade jms paberjooniste atribuutidega
– laadida ja kasutada Warehouse’ saidilt valmis mudeleid ja lisamooduleid

SIHTRÜHM

Kursuse edukaks läbimiseks on vajalik omada ettekujutust ruumilisest situatsioonist ja selle esitamisest tasapinnalisel meediumil (paberil, arvuti ekraanil). Samuti peaks kursusel osaleja valdama Windowsi või OSX operatsioonisüsteeme tavakasutaja tasemel (oskama navigeerida andmekandjatel failide leidmiseks ja salvestamiseks). Vajalik on ka arusaamine vektor- ja pikselgraafika olemusest ja erinevustest.

TEEMAD

• SketchUpi keskkond, töövahendid
• Tasapinnaliste kontuuride joonestamine
• Ruumiliste objektide genereerimine tasapinnalistest kontuuridest
• Liigutamine ja pööramine. Napsamine (Inference)
• Grupid ja komponendid. Palett Outliner. Komponentide laadimine 3D Warehouse lehelt
• Objektide omavaheline suhtlus (lõikumine, Solid Tools)
• Materjalid ja värvused. Valgus ja varjud
• TIN pinnad (maastikud))
• Stseenid ja animeerimine
• Objektide sidumine fotodega. Geograafilise asupaiga seadistamine. Google Earth
• Layout. Vaadete asetamine joonise lehele. Joonise mõõtmestamine
• Lisamoodulid (Extensions). Nende tähtsus ja allikad

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 352 € + km.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Kursus toimub kolmel päeval: 26., 27. ja 29. augustil kell 9:30 – 14:30. Tallinnas Usesofti koolitusklassis (Tobiase 8). Kursuse maht on 18 akadeemilist tundi.

LISAINFO

tel +372 63 05 105
kontakt@usesoft.ee