Liigu sisu juurde

Solid Edge alused

Koolitajad

 • Tatjana Hrintšuk

  Tallinna Tehnikakõrgkool

Sisu

EESMÄRK

Koolitus annab põhjaliku õpetuse juhtivatele 2D- ja 3D-tööriistu kasutavatele inseneridele ja tootearendajatele, hõlmates kõiki olulisi funktsioone ja töövõtteid: modelleerimist, jooniste koostamist, simulatsioone ja toote disaini. Eesmärk on erinevates majandussektorites (töötlev tööstus, IKT, vee- ja jäätmekäitlus) töötamiseks vajalike valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste arendamine, erialase projekteerimistarkvara Solid Edge 2D ja 3D joonistamise üldpõhimõtete ja vajalikke põhiliste joonistamistehnikate tutvustamine ja õpetamine.

Kursuse läbinu:

 • oskab kasutada vajalikke Solid Edge-i joonestamistehnikaid
 • oskab Solid Edge 2D ja 3D jooniseid valmistada, vormistada, välja printida

SIHTRÜHM

Tehnilise haridusega spetsialistid ja joonestajad

TEEMAD

 • Ülevaade Solid Edge töökeskkondadest. Töökeskkonnad, menüüd, käsud. Nõuded joonistele kooskõlas ISO standarditega. Projekteerimiskeskkond 2D (dft). Lehe formaadid. Harjutused käskude tundmaõppimiseks. Jooniste töölehed, joonise tagapõhi. Joonise tagapõhja A3 joonestamine ja nurgatabeli täitmine
 • Joonte liigid, jämedus, värvus. Kaar, ringjoon, kinnine kontuur, kontuuri viirutus ja selle seadmine ning muutmine, kustutamine (trimmimine). Mõõtmete panek. Seoste määramine ja nende kuvamine (joonte ühendamine, ristiseis, paralleelsus, võrdsus jne). Liitekohtade faasimine, nurkade ümardamine. IntelliSketch töövahendite kasutamine joonestamisel. Harjutused mitmete töövõtete kasutamiseks ja käskude meelde jätmiseks
 • Sujuvliited. Mõõtmete kandmine joonisele. Mõõtmete grupid. Ühesuguste elementide paljundamine. Pinnakareduse märkimine. Lõigete tähistamine. Tihendi kontuuri joonestamine. Harjutus – elementide paljundamine
 • Kujutise vaated. Mõõtemete panemine. Plaadi joonis. Iseseisvad joonised
 • Kontuuri peegeldus. Väljatoodud element. Kujutise suurusemuutmine skaalafaktori abil. Võll (avadega ja keermetega võlli joonis) Harjutused võrdkülgsete hulknurkadega
 • Joonestamine 3D modelleerimisega detaili modelleerimise (detaili) keskkonnas (par). Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. Sünkroontehnoloogiaga keskkonna muutmine tavamodelleerimisega keskkonnaks. Töövõtted kehade väljaulatuvate osade (eendite) ja süvendite konstrueerimiseks. Peavaate ja lisavaadete valik. Sisselõikega detaili 3D mudel ja tema joonis. Risttahukas (3D mudel ja tööjoonis). Iseseisvad joonised
 • Sisselõigetega detailide mudelid, väljaulatused ja süvendid detailidel. Sisekeermetega detailid. Mutter (Sisekeerme ja süvendiga detaili 3D mudel ja tööjoonis)
 • Keerukate pöördkehade joonestamine. Ühise detaili joonestamine, tööjoonise vormistamine. Kruvi (Väliskeermega detaili 3D mudel ja tööjoonis). Võll (Astmeline, keermete, ribide ja mitmesuguste avade ning soontega võlli 3D mudel ja tööjoonis)
 • Juhtjoone järgi lookleva pinnaga keha konstrueerimine. Konks. Iseseisvad joonised
 • Joonestamine koostamise keskkonnas (asm). Töökeskkonna avamine. Tegevusjärjekord ja põhiliste tööriistade kasutamine. Lihtsamate koostude koostamine. Kooste kuuluvate detailide 3D mudelite valmistamine. Detailide tootmine kataloogidest (raamatukogust) koostu keskkonna. Seoste määramine ja panemine detailidele (teljelisus, ühendamine, pindade kokkupanemine jne). Kooste joonise tegemine. Osanumbrite panek. Tükitabeli tootmine joonisele, selle häälestamine ning täitmine. Poltliide (4 detaili, nende 3D mudelid, koostu 3D mudel). Kooste joonise vormistamine

MAKSUMUS

Koolitus on riiklikult rahastatud ja osalejatele tasuta.

Koolitusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja õppija koolitusel osalemissoovi põhjendus. Palun arvestage, et koolitusele registreerumine ei taga automaatselt koolituse õppegruppi arvamist. Teiega võetakse ühendust koolitusrühma lõplikul komplekteerimisel.

Koolitusel osalemine on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Kui tasuta osalemise tingimus ei ole täidetud, käsitletakse koolitusel osalemist tavakoolitusel osalemisena ning osalemine toimub vastavalt TTK koolitusel osalemise tingimustele.

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub kokku seitsmel õppepäeval:

 • 1. päev 30.05.2024 09:00 – 14:30
 • 2. päev 31.05.2024 09:00 – 14:30
 • 3. päev 06.06.2024 09:00 – 14:30
 • 4. päev 07.06.2024 09:00 – 14:30
 • 5. päev 12.06.2024 09:00 – 14:30
 • 6. päev 13.06.2024 09:00 – 14:30
 • 7. päev 14.06.2024 09:00 – 12:30

Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi.

Toimumiskoht on Tallinna Tehnikakõrgkool, Pärnu mnt 62/1 , Kesklinna linnaosa, 10135, Tallinn. Kursus toimub 8 kuni 15 osalejaga grupis.

LISAINFO

Hele-Mall Leego
koolitusspetsialist
Tallinna Tehnikakõrgkool
+372 5341 1798
hele-mall.leego@tktk.ee