Liigu sisu juurde

Teede korrashoid – planeerimisest kvaliteedi hindamiseni, peamised vead

 • Addenda

 • veebis läbitav

  4,3

  täiendõppe punkti

  6

  akadeemilist tundi

 • Millal? 15.02.2024 09:00 - 14:30
 • Pääse: tasuta

Koolitajad

 • Tiit Valt

  teedeinsener Rail Baltic Estonia OÜ projektijuht

  Tiit Valt on erialalt teedeinsener, kellel on erialane töökogemus aastast 2005. Perioodil 2013 kuni 2019 oli Tiit Valt Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht ning korraldas Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakondades teehooldetööde tellimist, järelevalvet ning koolitas meeskonda tehtud tööde üle järelevalve tegemisel. Viimased aastad on ta olnud Rail Baltica ehituse projektijuht, kuid ka infraehituse juures on tal objekti ja veoteede korrashoiul oluline roll.

Sisu

Teede korrashoid on väga oluline etapp tee elukaares. Kui tee planeerimine, projekteerimine, ehitamine võtab aega 5-20 aastat, siis korrashoid kestab tee lammutamiseni.

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.

EESMÄRK

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised teede suvisest ja talvisest korrashoiust, liiklejate ootustest teehooldusele ning linna- ja maanteede hoolduse peamistest erinevustest. Koolituse käigus toome praktilisi näiteid teehoolduse planeerimisest ja kvaliteedi hindamisest.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab põhiteadmisi teede korrashoiu regulatsioonidest
 • omab põhiteadmisi teede suvisest ja talvisest korrashoiust
 • teab linna- ja maanteede hoolduse peamisi erinevusi
 • on teadlik korrashoiu tööde mõjust taristu toimimisele
 • on teadlik korrashoiutööde lepingute tüüpidest
 • teab kuidas teostada teede hooldustöid ja hinnata tööde kvaliteeti
 • on kursis põhiliste vigadega teede korrashoiul

SIHTRÜHM

Koolituse sihtrühmaks on ehitusinsenerid, projekti- ja objektijuhid, spetsialistid kes tegelevad teede korrashoiuga või järelevalve tegemisega. Antud koolitus on sobilik ka spetsialistidele, kellel on kogemus teede sektoris olemas, aga kes oma tegevustes soovivad täpsemalt spetsialiseeruda teede korrashoiule.

TEEMAD

Tiit Valt käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • õigusruum
  – teede olem Eestis
  – seadused, määrused, juhendid
  – kutsesüsteem
  – riiklik järelevalve ja lepinguline järelevalve
 • kohustused teede korrashoius
  – elutähtis teenus
  – tavahooldus
  – suvehooldus
  – talihooldus
 • liiklejate ootused teehooldusele
  – ootustega arvestamine tööde korraldamisel
  – erinevused kehtivatest nõuetest
  – tehnoloogilised piirid
 • korrashoiutööde lepingute tüübid
  – riigiteedel
  – kohalikel teedel
 • tööde tegemine ja kvaliteedi hindamine
  – tööde planeerimine
  – tööde tegemine
  – järelevalve
  – dokumenteerimine
 • põhilised vead teede korrashoiul
  – tee omaniku vaatest
  – tööde tegija vaatest

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

TOIMUMISKOHT

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes.
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.
Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

MAKSUMUS

Registreerides kuni 2. veebruarini 2024 kehtib soodushind 179 € + km, hiljem tavahind 209 € + km.
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km.
Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

LISAINFO

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee