Liigu sisu juurde

Tisleritöö põhioskused

Koolitajad

  • Ando Roos

    Tallinna Ehituskooli töökeskkonnaspetsialist ja tislerite õpetaja

  • Raivo Moks

    Tallinna Ehituskooli tislerite õpetaja

Sisu

EESMÄRK

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada teadmisi ja praktilisi oskusi tisleritööst. Koolituse lõpuks valmib lihtsam puitese.

Koolituse läbinu:
– töötleb etteantud kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale nii käsitööriistadega kui erinevatel puidutöötlemispinkidel, rakendades asjakohaseid ja ergonoomilisi töövõtteid
– kavandab lihtsamaid mööbli- ja puittooteid
– valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest lihtsamaid mööbliesemeid ja puittooteid
– järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töö- ja keskkonnaohutusnõudeid ja kasutab töökaitsevahendeid

SIHTRÜHM

Erialastest teadmistest ja oskustest huvitatud isikud.

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad – 10 h

1. Mööbliesemete määratlus ja klassifikatsioon; mööbliesemete liigitamine kasutusala järgi, 1 h
2. Korpusmööbli, laudade ja toolide konstruktsioonid, 1 h
3. Mööbliesemete valmistamise tehnoloogiline protsess, 1 h
4. Lahtilõikus; plaatmaterjali lahtilõikuskaardi koostamine ja väljatuleku protsendi arvutamine; saematerjali juurdelõikusviisid ja mahu arvutus, 3 h
5. Seotised ja liited; serv ja jätkseotised; raamikonstruktsioonides kasutatavad liited; kilpkonstruktsioonides kasutatavad liited, 1 h
6. Jooniste ja eskiiside lugemine; mõõtmete märkimine joonisele arvestades tehnoloogilise ja konstruktiivse baasiga, 2 h
7. Mööbliesemete ettevalmistamine viimistlemiseks; mööbliesemete viimistlemine, 1 h

Praktilise õppe teemad – 70 h

1. Seotiste valmistamine masintöötluse teel (raami nurkseotised, kasti nurkseotised, T-seotised), 15 h
2. Plaatmaterjali lahtilõikuse teostamine, 5 h
3. PLP pindade vineerimine, 5 h
4. Kilpkonstruktsioonliidete valmistamine, 5 h
5. PLP korpusmööbli elementide valmistamine, 20 h
6. Massiivpuidust korpusmööbli elementide valmistamine, 20 h

MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 1200 €.

TOIMUMISKOHT

Tegemist on praktilise koolitusega, mis eeldab koolis kohapeal käimist.
Koolitus toimub neli korda nädalas esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti õhtusel ajal kell 17-21. NB! Esimesel ja viimasel nädalal toimub kursus ainult esmaspäeval ja teisipäeval.
Kokku on 16 koolituskorda: 6.05., 7.05., 8.05., 9.05., 13.05., 14.05., 15.05., 16.05., 20.05., 21.05., 22.05., 23.05., 27.05., 28.05., 29.05. ja 30.05.2024.

Koolitus toimub Tallinna Ehituskooli auditooriumis Pärnu mnt 162.

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
5558 0285