Liigu sisu juurde

Väravaautomaatika

Koolitajad

  • Markus Tuum

    Tallinna Ehituskooli kutseõpetaja

    Markus Tuum on lõpetanud Tallinna ehituskooli sisetööde elektriku eriala 2023. aastal. Ta on osalenud erinevatel kutsevõistlustel, 2023. aasta kevadel Lätis toimunud elektrikute kutsevõistlustel saavutanud III koha. Elektritööde alal tegutseb aastast 2020. Osalenud õppematerjalide ja õpikute tõlkimises.

Sisu

EESMÄRK

Tegemist on praktilise koolitusega, mille läbinu:

– suudab vastavalt värava tüübile ning raskusele valida õige väravamehhanismi
– oskab paigaldada väravaautomaatikat
– suudab vastavalt kasutustingimusele häälestada ja programmeerida väravaautomaatika mehhanismi
– suudab tuvastada ja kõrvaldada väravaautomaatika rikkeid

SIHTRÜHM

– kinnisvara-, haldus- ja elektrifirmade töötajad
– elektrialase töökogemusega inimesed, kes soovivad ennast täiendada

TEEMAD

Teoreetilise õppe teemad
– Värava automatiseerimise põhimõte
– Elektromehaanilise hammasülekandega mootori tööpõhimõte
– Kontrolleri tüübid
– Väravasüsteemi üleandmise dokumentatsioon

Praktilise õppe teemad
– Vastavalt värava konstruktsioonile ja vajadustele õige automaatikasüsteemi määratlemine
– Värava mehhanismi paigaldamiseks mõõdistuste tegemine ja paigaldustehnoloogia määratlemine
– Väravasüsteemi kinnituselementide paigaldustehnoloogia
– Väravasüsteemi installeerimine
– Kaabelduse õige valik ja paigaldustehnoloogia
– Väravasüsteemi elektrilised ühendused
– Väravasüsteemi kontrolleri programmeerimine
– Väravaautomaatika vigade tuvastamine ja kõrvaldamine

MAKSUMUS

Koolitus on tasuta (rahastab Haridus-ja Teadusministeerium)

TOIMUMISAEG JA -KOHT

Koolitus toimub ajavahemikus 04.12.2024 – 20.12.2024.

Koolitus toimub kolm korda nädalas (esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti) õhtusel ajal kell 17-21. Kokku on 8 koolituskorda. Koolituse maht on 40 akadeemilist tundi.

Kursus viiakse läbi Tallinna Ehituskooli elektri õppesuuna laboris (Pärnu mnt 162, Tallinn).

LISAINFO

Kaia Liikane
täienduskoolituse spetsialist
tel 5558 0285