Liigu sisu juurde

Linn käskis parkimiskohtadest tekkinud tüli tõttu Pärnu Vanasadama kvartali ehituse peatada, ent arendaja on sellele siiani vilistanud

Pärnu Vanasadama kvartali kinnisvaraarenduse eskiis. Foto: Arhitekt Must

Pärnu sadamasse korterelamuid rajav arendaja palus kohtult kaitset linnavalitsuse vastu, mis keelas maju edasi ehitada, sest ametnike hinnangul ei tehtud töid väljastatud ehitusloa alusel. Tippadvokaadid palganud arendaja on tänaseks kahes kohtuastmes lüüa saanud, aga ehitab ikkagi edasi.

Kui Rein Kilgile ja Fausto Capitali omanikele kuuluv Vanasadama Arenduse osaühing alustas 2022. aasta augustikuu lõpul koostöös ehitusfirmaga Vilcon kvartali ehitamist, toimus kõik veel kehtiva ehitusloa alusel, kuid 2023. aasta juunis esitas arendaja uue ehitusloa taotluse. Sellega sooviti lisaks teistele muudatustele vähendada ka parkimiskohtade arvu. Paljudest parkimiskohtadest loobumise põhjuseks oli Vanasadama Arenduse esindaja sõnul asjaolu, et parkimiskohtade järele puudub piisavalt nõudlus.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

Septembri lõpul linnale esitatud uue parkimiskohtade arvutuse ja asendiplaani kohaselt on näha, et maa-alust parklat ei plaanitagi täies mahus välja ehitada ja algses ehitusloas olnud 186 koha asemel tuleb 99 kohta. Linnavalitsus nägi, et selle sammuga tahab arendaja suruda pindade omanike parkimise suuremahuliselt maa peale, kus planeeringu kohaselt pidid olema ainult avalikult kasutatavad parkimiskohad ja praamile sõitvate autode ooteala.

10. oktoobril tegi Pärnu linnavalitsus ettekirjutuse, mille kohaselt oleks arendaja pidanud ehitustööd Vanasadama piirkonnas peatama. Arendaja seda ei teinud, vaid palkas vandeadvokaadid Paul Kerese ja Pille Pettai ning küsis kohtult linnavalitsuse vastu õiguskaitset.

Arendaja väitis kohtule saadetud põhjendustes, et peab edasi ehitama, sest ehitustööde katkestamine ei võimaldaks püsida ehitustööde ajakavas ja eelarve piirides. Sõlmitud on umbes 30 võlaõiguslikku müügilepingut, milles sätestatud tähtaegade ületamine võib kaasa tuua lepingutest taganemise. Ka tõi arendaja välja, et projekti finantseeritakse laenuga.

Maakohus arendajale esialgset õiguskaitset ei andnud. Samale otsusele jõudis novembri lõpus ka ringkonnakohus.

Muudatusi veel teisigi

Pärnu linna seisukohalt on asjaolu, et arendaja taotleb uut ehitusluba tunnistuseks, et kavandatavad muudatused avaldavad olulist mõju senisele kehtivale ehitusprojektile kui ka kehtivale detailplaneeringule. Lisaks on arendajapoolsed käsitlused dokumentides linna hinnangul vastuolulised, kuna ühe ehitusprojekti raames esitatakse hoone kõrgusmäärangu (+/- 0.00) kohta erinevaid arvulisi absoluutväärtusi, sealhulgas on nende vahe 49 cm.

Oktoobri alguses kohapeal teostatud ehitustegevuse kontrolli käigus ilmnes näiteks, et kõrgusmäärangut on tõstetud pool meetrit ja ehitamine käib uue projekti kohaselt. Seda kinnitas kohtudokumentide kinnitusel ka peatöövõtja OÜ Vilcon projektijuht Aleksei Neiman.

Lisaks tuleb välja, et uues ehitusloas taotleti hoonete kasutusotstarvete muutmist selliselt, et kaubandus- ja toitlustusasutuste arvelt sooviti teha 28 külaliskorterit. Kehtiva detailplaneeringu kohaselt pidi tegemist olema avaliku kasutusega hoonega, mida külaliskorterid pole.

Ringkonnakohus otsustas, et on ilmne, et taotleja ei ehita kehtiva ehitusloa alusel,  et tänaseks on tõstetud parkla põranda tasapinda ning ümber korraldatud parkimine selliselt, et see toimub maa peal. Nimetatu on detailplaneeringu ja ehitusloaga vastuolus ja seega tuleb ehitamine peatada kuni uue ehitusloa kooskõlastamiseni.

Müügijuht: tegu on kommunikatsiooniprobleemiga

Vanasadama kvartali korterite müügiga tegeleva Kinnisvaraekspert OÜ projektijuht Janno Peterson kinnitas samuti, et ehitustegevust arenduse juures peatatud ei ole. Praeguseks on valmis maa-aluse korruse esimene etapp ja esimese maja esimene korrus. Müüdud on juba ka hulk kortereid ning igakuiselt lisandub keskmiselt paar uut korteriostjat.

Tüliõunaks olevad maa-alused parkimiskohad on Petersoni sõnul juba füüsiliselt valmis ehitatud, ent tema hinnangul on tekkinud mingi kommunikatsiooniprobleem, mis on olukorrast vale mulje jäänud.

“See hoone on ehituslikult selline, et see maa-alune korrus on kõigi kolme maja all. Seal on 3 katastriüksust. Kolm aadressi ja maa-alune parkla sõidab kõigi alt läbi, majad istuvad selle peal,” selgitas Peterson. Sel põhjusel ei saa tema sõnul ka parkimiskohti juurde tekitada või vähendada.

“Eks neid arusaamatusi arendajate ja linnade vahel tuleb ikka ette,” kommenteeris Peterson. “Seal mitte ei taheta parkimiskohti ära jätta, vaid need on välja ehitatud või ehitamisel, aga küsimus on minu arusaamise kohaselt etapilisuses,” lisas ta.

Ehitus käib edasi

Pärnu linna ehitusjärelevalveteenistuse juhataja Maire Niguli kinnitusel on muudatusprojektiga seonduv menetlus ja uue ehitusloa taotluse menetlus pooleli.

“Linna poolt on nõuded esitatud, uut ehitusluba väljastatud ei ole,” selgitas Nigul, kelle sõnul on ehitustegevus küll ettekirjutusega peatatud, ent arendaja pole nõuet seni täitnud. Niguli kinnitusel on Pärnu linna planeerimisosakonna poolt tehtud ka täitekorraldus 45 000 euro suuruse sunniraha rakendamiseks.

Vanasadama Arenduse esindaja kommentaari ei õnnestunud Ehituslehel vaatamata mitmele katsele saada. Arendajat esindav vandeadvokaat Pille Pettai kirjutas, et nende klient järgib kõiki seadusest tulenevaid nõudeid ja projektimuudatuste menetlemine toimub koostöös linnavalitsusega.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.