Ministeerium plaanib 2025. aastal käivitada 400 töötajaga Maa- ja Ruumiameti

Maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban Maa-ameti konverentsil.Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Hiljemalt 2025. aasta alguses peaks tööd alustama 400 ametnikuga Maa- ja Ruumiamet (MaRu), kuhu koonduvad praegu eri ministeeriumides ja ametites laiali olevad ülesanded, mis on seotud maakasutuse ja -korralduse, ehituse, planeeringute, arhitektuuri ning elukeskkonnaga.

Ametnike kava kohaselt peaks uus amet andma olulise tõuke kogu riigi elukeskkonna, maa- ja ruumivaldkonna korrastamisele ja tooma vastava kompetentsi ja andmed ühte kohta, et luua võimalused paremateks ruumiotsusteks.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

“MaRu toob ühe katuse alla kokku killustunud ülesanded,” selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. “Mitu aastat kestnud ettevalmistuste, koosloome ja uuringute tulemusel on valminud terviklik ja põhjalikult läbi kaalutud kontseptsioon, kuidas MaRu saab muutuda riigi maa- ja ruumipoliitika elluviijaks ning valdkondlikult tugevaks eksperdiks ja nõuandjaks kodanikele, riigiasutustele, ettevõtetele ning omavalitsustele.”

Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo lisas, et praegu on riigil palju erinevaid andmeid, mida ei kasutata ega väärindata maksimaalselt. “Nii tuleb maatoimingute, ehitisregistri või planeeringutega seoses pöörduda paljude asutuste poole,” märkis ta. “MaRu toob ruumiandmete toimingud ühte aknasse ning aitab digitaristut e-riigi järjekordse eduloona terviklikult arendada. Head andmepõhised otsused annavad lisaplussi ka riigis seni puudunud ruumiloome strateegiaüksusele, et elukeskkonda süsteemselt ja teadmistepõhiselt arendada.”

Kui kontseptsioon saab valitsuse heakskiidu, hakkab MaRu tööle hiljemalt 2025. aasta algusest. MaRu loomise arutelu on valitsuses kavas selle aasta detsembris, pärast seda saab edasi liikuda praktiliste ettevalmistustega, nagu struktuuri väljatöötamine, seotud seaduseelnõude ettevalmistamine, personaliotsuste analüüs. Praegu on kavas uude ametisse liita üle 400 ametikoha eri  ministeeriumidest, Maa-ametist ning Põllumajandus- ja Toiduametist.

Maa-ameti kodulehel on kirjas, et seal töötab praegu 290 inimest, asutus on esindatud 15 maakonnas. Kõige suuremad kontorid on Tallinnas (118 töötajat), Tartus (107 töötajat).

Muudatust on kavandatud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eestvedamisel, koostöös Kliimaministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maa-ameti ja Põllumajandus- ja Toiduametiga. MaRu kontseptsioon on välja töötatud tihedas koostöös huvirühmade ja partneritega, kellega on korraldatud arutelusid ning viidud läbi kirjalikke konsultatsioone.

MaRu loomine põhineb valitsuse tegevusprogrammis toodud ülesandele ning strateegias “Eesti 2035” seatud eesmärkidele.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.