Liigu sisu juurde

Tallinn sõlmib koostöökokkuleppe ehitustööde mõjude vähendamiseks linlastele ja liiklusele

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on linna kindel soov eelistada tänavate rekonstrueerimisel ja tehnovõrkude uuendamisel elanike huve arvestavaid, kulusäästlikke ja keskkonnahoidlikke lahendusi. Foto: Sander Ilvest / Postimees / Scanpix

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet, AS Utilitas Tallinn ja AS Tallinna Vesi sõlmivad koostöökokkuleppe, mis võimaldab tehnovõrkude ehitamist ja rekonstrueerimist paremini planeerida ning sünkroniseerida kaeve- ja ehitustöid linna muu taristu rajamisega, vähendades seeläbi ehitustööde mõju linna elanikele ja ettevõtetele.

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul aitab tööde pikemaajalisem planeerimine ja teiste osapoolte töökavaga arvestamine töid kas ühiselt korraldada või ühte ajaaknasse planeerida. Nii väheneb konkreetses asukohas erinevatel ajahetkedel tehtavate kaeve- ja ehitustööde hulk, mis tähendab vähem häireid kohalikele elanikele, ettevõtetele ja piirkonnas liiklejatele.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

Objektide ühine planeerimine eeldab elektroonilise kaardirakenduse loomist ja järgmise aasta objektide kava koostamist eelneva aasta 30. juuniks. Samuti antakse indikatsioon ka pikema aja kohta. Projekteerimist ja ehitamist käsitlevad kokkuleppe punktid hõlmavad ka rollide jaotust, võimaldades vajaduse korral ka projekteerimise üldkulud jagada.

Kokkulepe loob raamistiku, mille järgi on võimalik suurt osa objektidest ellu viia ning annab selguse, kuidas objekte kavandatakse. Lisaks annab see aluse ka osapooltele planeerida ühisobjektide kavandamiseks tööjõuressurss, mis on oluline eeldus koostöö tõhustamiseks.

Koostöö tulemusena peaks esiteks vähenema selliste kaevetööde hulk, mille järel tänavaruum taastatakse parendamata kujul ja võimaldab linnal paremini ette valmistada muudatused, mis kaevetööde järgselt ellu viiakse. Reeglina parandatakse seeläbi jalgrattaga ja jalgsi liikumise võimalusi, korrastatakse parkimist, suurendatakse või korrastatakse haljastut ning parendatakse liikluskorraldust.

Vastavalt Tallinn 2035 arengustrateegiale planeeritakse tehnovõrkude ehitamine ja rekonstrueerimine võimaluse korral koos linna muu taristu ehitamise ja rekonstrueerimisega ning samal trassil kulgevad tehnovõrgud rajatakse üheaegselt, et vältida liigseid kaevetöid ja minimeerida keskkonnakahjusid. Tehnovõrkude trassid planeeritakse kompaktselt võimalikult väikesele maa-alale, et saaks teha haljastust ja ehitada maapealsed rajatised.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.