Liigu sisu juurde

Korraldaja

Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus

EKVÜ on mittetulunduslik professionaalide ühendus, meie missiooniks on ehitiste tervisliku sisekliima ja tasemel energiatõhususe kujundamine kõigile majanduslikult kättesaadaval viisil. EKVÜ koondab kütte, ventilatsiooni, jahutuse ja energiatõhususe insenere kelle igapäevase töö tulemus mõjutab otseselt inimeste kodude ja töökohtade sisekliimat, hoonetega seotud rahva- ja töötervise aspekte ning elukaarekulusid. Hoonefondi kvaliteedi tagamiseks teeb EKVÜ koostööd arhitektide ja ehitusinseneride ühendustega, riiklike asutustega ning muude asjasse puutuvate organisatsioonidega.

Sellelt korraldajalt pole praegu kalendris ühtegi üritust, millele registreerimine avatud oleks.