Liigu sisu juurde

Virtuaalekskursioon E-Piima Paide tootmishoone sisekliimasüsteemidesse

  • Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus

  • veebis läbitav

  • Millal? 07.06.2024 09:00 - 10:30
  • Pääse: tasuta

Sisu

Peale pikka kavandamis- ja ehitusprotsessi alustas 2023. aasta augustis tegevust E-Piima Paide juustutööstus. Tegemist on uue tühja koha peale ehitatud 110 inimesele tööd andva tööstuskompleksiga, mis täisvõimsusel toodab 100 tonni juustu ning 70 tonni vadakupulbrit päevas, tarbides selleks 1100 tonni piima. Tootmisprotsessiks kasutatakse 45 tooni auru tunnis, 4 katlaga 35 MW katlamaja kasutab kütuseks hakkepuitu, reserv- ja tippkoormuste katmiseks saab kasutada biogaasi ning vajadusel maagaasi, vedelgaasi või kerget kütteõli. Tehnoloogias kasutatava jäävee jahutamiseks on kasutusel ammoniaaki kasutavad jahutusseadmed koguvõimsusega 6000 kW.

7. juunil korraldab Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ) oma liikmetele ekskursiooni Paide tootmishoones (Ruubassaare tee 12, Paide linn). Kuna tegemist on rangete nõuetega toiduainetööstusega, siis tavapärast objektikülastust on seal raske läbi viia, selle asemel toimub virtuaalekskursioon, kus läbi hoone ja protsesside Erki Laimets, Henri Kompus ja Kristi Nakkurt. Ülevaade antakse E-Piima tootmishoone planeerimisest ehituse lõpuni. Virtuaalekskursioon toimub 7. juunil algusega kell 9:00 ja lõpeb orienteeruvalt kell 10:30.

Ekskursiooniga on võimalik liituda lingil:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjExMDkxNjAtMTQyZC00YTNhLTkzNDMtZGMyMWNlMjJmOGRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223efd4d88-9b88-4fc9-b6c0-c7ca50f1db57%22%2c%22Oid%22%3a%2200a51547-6e99-4027-9400-69b38aa3319e%22%7d

Rohkem infot:

Pille Kasekamp

EKVÜ sekretär-koordinaator
tel +372 5669 7713