Liigu sisu juurde

Omanik tahab Paldiski maantee BMW keskuse asemele rajada 22korruselise tornelamu

Paldiski mnt 18 eskiisprojekt. Foto: Kadarik Tüür Arhitektid

Tallinna linnavalitsus saatis linnavolikogule otsuse eelnõu, millega plaanitakse algatada Paldiski mnt 108 kinnistu ja selle lähiala detailplaneering ning keskkonnamõju strateegiline hindamine Haabersti linnaosas.

Linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus märkis, et Rocca Al Mare keskusalale on koondunud hulk mitmekesiseid teenuseid ja seal asuvad ka mitmed ülelinnalised sihtkohad, mistõttu on loomulik, et suurt maaressurssi nõudvad toodete reklaampinnad seal välja vahetatakse.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

“Keskusalale lisanduvate eluasemete ja äripindade koondamine tugevdab keskusalasid ning nende ruumimuutuste kaudu on võimalik tekitada ka rohkem head avalikku ruumi, mis rikastab nii tulevaste korteriomanike, aga ka keskusala elukvaliteeti,” ütles Lippus.

Planeeritav maa-ala suurusega 2,03 hektarit asub Paldiski maantee ja Rannamõisa tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamist taotles Aktsiaselts Belmot Estonia, kellele antud maatükk kuulub.

Belmot Estonia on Šveitsi äriühingu Belmot AG kohalik tütarfirma, mis kontrollib autode müügi ja teenindusega tegelevat United Motorsit.

2017. aastal müüs United Motors BMW esinduste tegevuse Tallinnas Paldiski maanteel ning Tartus ja Pärnus Inchcape’ile, kuid Belmot Estonia jäi kinnisvara omanikuks ning üüris esindusi uuele omanikule pikaajalise rendilepinguga.

Nüüd soovib omanik BMW esinduse hoone lammutada ja selle asemele ehitada kõrghoone. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta Paldiski mnt 108 sihtotstarve äri- ja elamumaaks ning anda ehitusõigus 1–22-korruseliste äriruumidega korterelamute rajamiseks. Lisaks algatatakse planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest kõrghoone püstitamine mõjutab piirkonda oluliselt.

Planeerimistingimuste hulka kuulub muuhulgas hoonetele äri- ja teeninduspindade kavandamine, mille pindala peab moodustama vähemalt poole hoonest, et teenindada kohalikke elanikke. Samuti tuleb säilitada väärtuslik kõrghaljastus ja planeerida roheline puhver Rannamõisa tee 1 kinnistu poole. Avaliku pargiala rajamine peaks arvestama erinevate vanuserühmade vajadustega ning lisaks mänguväljakule on vajalik ka puhke- või virgestusala rajamine.

Oluline osa on ka jalgratta- ja kergliiklusteede planeerimine koos haljastusega, rataste parkimiskohad peavad olema kavandatud vastavalt Tallinna rattastrateegiale 2018–2028. Ristmiku ületamiseks tuleb ette näha kergliiklustunnelid ja -sillad ning teed siduda planeeringuala ümbritsevate arendustega.

Enne ehitusprojekti koostamist korraldatakse koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga arhitektuurivõistlus, mis tagab tervikliku ja kvaliteetse väliruumi lahenduse, sealhulgas uue haljastuse ja mänguväljaku.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.