Liigu sisu juurde

Maa-amet kolis andmed uude keskkonda, osa maatükkide pindala muutus

Maa-amet võttis kasutusele minu.kataster.ee digikeskkonna, kus maaomanikud saavad ise maatoiminguid algatada ja hoida end kursis toimingute käiguga. Maaomanikele, kellel uuele keskkonnale üleminekul muutus neile kuuluva maa pindala, saadab Maa-amet lähiajal teavituse.

Andmete ülekandmisel uude süsteemi viidi läbi katastri andmestiku täpsustamine, et tõsta andmete kvaliteeti ning viia andmestik vastavaks punktipõhisele süsteemile. Seetõttu täpsustusid osade maaüksuste pindalad. “Piiripunkti täpsustamisi tehti üksnes õigusaktides lubatud mõõdistustäpsuse ulatuses, mis on tiheasustuses kuni 20 cm ja hajaasustuses kuni 70 cm. Täpsustused on vaid kaardil ning looduses midagi ei muutunud. Kõiki maaomanikke, kelle pindala täpsustus, teavitab kataster lähiajal automaatselt meili teel Rahvastikuregistris toodud meiliaadressi kaudu,” rääkis Maa-ameti katastri registriosakonna juhataja Tiina Oeselg.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

Uus platvorm toob kokku maaomanikud, maamõõtjad, kohalikud omavalitsused ja riigi. “Kui varem said maaomanikud katastris vaid oma maatüki andmeid näha, siis uues keskkonnas saab maaomanik ise algatada oma maatüki piiride muutmist, kinnisasju jagada, nende omavahelisi piire muuta või üksteisega piirnevaid kinnisasju liita ja muid maakorraldustoiminguid teha. Uues keskkonnas saab ka jooksvalt jälgida toimingute käiku,” sõnas Oeselg.

Samuti saab katastris esitada taotlust hävinenud maatüki piiritähiste maastikul taastamiseks, probleemse piiripunkti asukoha kindlakstegemiseks ning piiri asukoha täpsustamise eesmärgil maaüksuse ülemõõdistamiseks.  

Tegemist on katastripidamises olulise üleminekuga uuele keskkonnale. „Kui seni hoiti katastris andmeid üksnes katastriüksuste põhiselt, siis nüüd suunatakse tähelepanu piiripunktidele ja nende andmestikule. Üle Eesti on katastris kokku veidi enam kui 5,6 miljonit katastriüksuste vahelist piiri tähistavat piiripunkti, millest pea 3,9 miljonit piiripunkti on looduses tähistatud piirikivi, metalltoru või muu piiritähisega. Niivõrd mahuka andmebaasi loomine ning sellele teenuste ülesehitamine tõi endaga kaasa tehnilisi probleeme, mille lahendamisega jooksvalt tegeletakse,“ lisas Oeselg. 

Maakataster on üks riigi põhiregistritest, kus on kokku üle 767 000 katastriüksuse. Maakataster registreerib kinnisasja piirid ja ruumilise ulatuse, maa väärtuse, maa loodusliku seisundi ja maa kasutamist kajastava teabe. Veebikeskkond minu.kataster.ee on osa Maa-ameti kui katastripidaja maatoimingute platvormist, mis koondab katastriga seotud e-teenused ühtseks ökosüsteemiks.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.