Liigu sisu juurde

TREF Nord ja Magma rekonstrueerivad 14 miljoni euroga Lastekodu tänava

Eskiisvaade renoveeritud Lastekodu tänavalt Bussijaama suunas. Foto: Roadplan / Tallinna Strateegiakeskus

Tallinnas algavad kolmapäeval, 26. juunil Lastekodu tänava suuremahulised rekonstrueerimistööd. Pea poolteist aastat vältavate ehitustöödega kaasnevad ümberkorraldused kesklinna liikluses ja hilisemates etappides ka ühistranspordi töös.  

Lastekodu tänava rekonstrueerimise esimene etapp. Foto: Tallinna Strateegiakeskus

Lastekodu tänav rekonstrueeritakse terves ulatuses – Liivalaia tänavast kuni Masina tänavani ning lisaks ka Masina tänava lõiku Lastekodu tänavast Tartu maanteeni. Kõigi liiklejate ohutuse tagamiseks kavandatakse tänaval piirkiirus kuni 30 km/h ning liikluse rahustamiseks rakendatakse ka erinevaid meetmeid, nagu tõstetud ristmikud, kitsad sõidurajad ning minimaalse suurusega pöörderaadiused. 

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

Abilinnapea Pärtel-Peeter Pere sõnul saab Keldrimäe asum Lastekodu tänava rekonstrueerimisega uue kohaliku peatänava. Pere lisas, et tegemist on keerukate ja ajamahukate ümberehitustöödega, millega kaasnevad ebamugavused ja mis häirivad seetõttu paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist.

Ehitustööde teostamine eeldab ajutisi teede sulgemisi ja liikluse ümberkorraldusi, kuid kohalikele elanikele, jalakäijatele ja ratturitele on läbipääs tagatud kogu ehitusperioodi vältel. 17. juunil suletakse materjalide ladustamiseks osaliselt Kreutzwaldi tänav Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelises lõigus. Kuni 26. juunini on tagatud tavaliikluse läbipääs mõlemas suunas. Materjalide tõstetööde ajal võib esineda tänavalõigu lühiajalisi sulgemisi. 

Ehitustöid alustatakse 26. juunil, kui liiklusele suletakse Lastekodu tänava lõik Liivalaia ja Keldrimäe tn vahel ning 19. juulini on suletud Lastekodu ja Gildi tänava ristmik.

Edasistel etappidel alates 1. juulist on ette nähtud tehnoloogiast tingitud sulgemised Liivalaia-Tartu mnt ristmikul ning Liivalaial tänava Tartu mnt ja Lastekodu tn vahelisel lõigul. Sellest tulenevalt suunatakse ajavahemikul 15.07 – 24.07 ümbersõidule bussiliinid nr 2 ja 15 Liivalaia, Lauteri ja Lembitu tänavate kaudu. Täielikult taastub Tartu mnt – Liivalaia ristmikul tavapärane liiklus augusti teises pooles. Täpsetes kuupäevades võib tekkida muudatusi sõltuvalt ilmastikust või ettenägematutest asjaoludest. Kui mõni etapp teostatakse kiiremini, siis järgmiseid alustatakse varem, et lühendada kogu protsessi pikkust. 
 

Järgnevad tööde etapid toimuvad piki Lastekodu tänavat Odra ja Masina tänava suunas.  Foto: Tallinna Strateegiakeskus

Tööde aja- ja tegevusplaanis on lähtutud tehnoloogilise protsessi eripäradest ning ehitaja annab endast parima, et püsida ajagraafikus ning kohalike kui ka kõigi linlaste igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Kui tekib vajadus tehnoloogilisel põhjusel teha tööd ka töövälisel ajal, siis antakse sellest kohalikele elanikele ette teada. Siiski peab arvestama, et ehitus tekitab paratamatult ka müra ja tolmu. Vahetult ehitusalal paiknevad korteriühistuid informeeritakse jooksvalt liikluskorralduslike muudatuste puhul ja ka prügiveo korraldusest. 

Kõigepealt toimuvad vajalikud tööd maa-aluste trasside ümberehituseks. Sellel aastal teostatakse suuremahulisemad kommunikatsioonide ehitustööd Lastekodu tänava Liivalaia ja Odra tänava vahelisel lõigul. Lõigul Odra tn – Masina tänav – Tartu maantee jätkatakse trassitöödega järgmise aasta alguses.

Tööd hõlmavad sooja- ja kaugjahutustorustiku paigaldustöid, uute vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamist, elektri- ja sidetrasside ehitustöid ning gaasitrasside kaitsmis- ja ehitustöid. Sõidu- ja kõnniteede ning jalg- ja jalgrattateede rekonstrueerimine on kavandatud järgmisse aastasse.

Tööde hilisemates etappides rajatakse uus tänavavalgustus, paigaldatakse tänavamööbel, toimuvad haljastustööd ning liikluskorraldusvahendite paigaldamine. Odra tänava ületus ning Bussijaama ümbrus on hetkel planeeritud 2025. aasta algusesse.  

Olemasolevatest 101 puust säilitatakse enamus, kuid likvideeritakse kolm puud ning teostatakse hoolduslõikus ca 20 puule. Tänavaruumi täiendatakse 43 puuga, istutakse 4114 põõsast, ligi 27 000 püsikut ning üle 10 000 sibullille. 

Eskiisvaade renoveeritud Lastekodu tänavalt Liivalaia tänava suunas (kavand 2023. aasta aprillikuust). Foto: Tallinna Strateegiakeskus

Ehitustöid teostab AS TREF Nord ja Magma AS Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel. Ehitusobjekti järelevalvet teostab TPJ Inseneribüroo OÜ.

Ehitustööde lepinguline maksumus on ligikaudu 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel 5,16 miljoni ulatuses AS Utilitas Tallinn (summad ei sisalda KM). Tööde lepinguline tähtaeg on 23. november 2025.

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.