Liigu sisu juurde

Uuring: ärikinnisvara renoveerimine säästaks vähemalt kodumaise tuuleenergia aastatoodangu jagu energiat

2023. aastal oli tuuleenergia toodang Eestis kokku 0,7 TWh. Fotol Saarde tuulepark. Foto: Sixten Sepp

Kliimaministeeriumi tellitud ärikinnisvara uuringust selgus, et tehnosüsteeme renoveerides on võimalik saavutada aastas umbes 27% energiasäästu mahus 0,9 TWh ehk saavutada kuni 240 miljonit eurot energiakulude kokkuhoidu. Võrlduseks: 2023. aastal oli tuuleenergia toodang Eestis kokku 0,7 TWh.

Valminud uuringus keskenduti erinevatele ärikinnisvara tüüpidele, nagu büroohooned, laod, tootmishooned, haiglad jt, eesmärgiga kaardistada nende renoveerimisvajadused ning leida kulutõhusaid võimalusi energiasäästuks ja investeeringuteks.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

Kokku on täna ärikinnisvara Eestis hinnanguliselt ligi 29 miljonit ruutmeetrit, millest 17 miljoni renoveerimine on mõistlik ja vajalik. Selgus, et kui hoone piirdetarindite nagu seinte, katuste, põrandate jmt uuendamine on kallis, makstes 900–1100 eurot ruutmeetri kohta ning tasudes end ära alles aastate pärast, siis märkimisväärseid tulemusi toovad ka oluliselt väiksemad renoveerimistööd ja investeeringud. 

Energiatõhususe ekspert ja uuringu üks koostajaid Siim Meeliste tõi ühe kiire tasuvusajaga investeeringuna välja tehnosüsteemide uuendamise, mille tasuvusaeg on umbes 4,7 aastat ning mis võib maksma minna kuni 40 eurot ruutmeetri kohta. 

“Ainuüksi selle investeeringu tulemusena paraneb hoone energiaklass 1–3 astme võrra, mis toob kaasa ligikaudu 27% energiasäästu,” ütles Meeliste.

“Kogu rekonstrueerimise potentsiaaliga ärikinnisvara mahtu arvestades säästetaks seeläbi energiakuludelt edaspidi ligi 240 miljonit eurot aastas ning kasvuhoonegaaside kogused väheneks kuni 85 tuhande tonni võrra aastas,” lisas ta. 

Ärikinnisvara omanike motivatsioon nii suuremate kui väiksemate renoveerimistööde tegemiseks on praegu siiski madal. Omanikud on suuremahulisteks töödeks motiveeritud ainult siis, kui hoone seisukord on väga halb või kui renoveerimine on vajalik turul püsimiseks.  

Olukorra parandamiseks on uuringu autorite soovitusel oluline tõsta omanike teadlikkust lahendustest ja viia neid kokku usaldusväärsete konsultantidega. Lisaks ilmnes uuringust, et rahalisest toetusest olulisemgi on riiklikud regulatsioonid ja juhised.  

Meeliste rõhutab ka energiaauditite kvaliteedi parandamise vajadust. Riik võiks tema soovitusel anda energiaaudititele kvaliteedi kinnituse märgise, mis aitaks kindlaks teha usaldusväärsed projektid, kuhu investeerida.  

Siim Meeliste ja Marti Araku koostatud Eesti ärikinnisvara uuringu, sh kokkuvõtte leiab SIIT. Uuring valmis Kliimaministeeriumi teadusarendusprojekti LIFE IP BuildEST raames. 

LIFE IP BuildEST on teadusarendusprojekt, mille eesmärgiks on töötada välja lahendused hoonete energiatõhusaks uuendamiseks, Eesti hoonete pikaajalise rekonstrueerimisstrateegia rakendamiseks. Projekti rahastab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA). BuildESTi projektis osaleb 16 partnerit – ülikoolid, omavalitsused ja erialaliidud. Projekti kogueelarve on 16,3 miljonit eurot, millest 9,5 miljonit eurot moodustab Euroopa toetus. Projekt kestab 2028. aastani. 

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.