Liigu sisu juurde

Kopli liinid – kõikuva kvaliteediga arhitektuur Tallinna ühes põnevamas piirkonnas

Vaade Kopli liinide tänaseks valminud kolmele kvartalile: esimesena valmisid Peeter Pere arhitektuuribüroos projekteeritud kolm roostekarva betoonhoonet Sepa tänava äärde (E-kvartal), seejärel Apex arhitektuurbüroo 18 maja, mis järgivad ajaloolilist planeeringut (F-kvartal) ning viimasena merest kaugemal asuvad paneelhooned, mille projekteeris samuti Peeter Pere arhitektuuribüroo (D2-kvartal).Foto: Fund Ehitus

Tallinna Kopli liinidel on viimastel aastatel käinud vilgas ehitustegevus. Paari kümnendi pikkune ootus sai lõpuks läbi ja põneva ajalooga piirkonda on asutud ümber kujundama tänapäevaseks elukeskkonnaks.

Kopli liinid olid avalikkuse jaoks pikka aega halva mainega – seal oli keskmisest kõrgem kuritegevusmäär ja piirkonda koondus palju eluheidikuid. Tänaseks on osa liinidest teinud läbi justkui ümbersünni ning see areng jätkub piirkonnas veel mitme aasta jooksul.

Telli uudiskiri ja saadame sulle kord nädalas ülevaate Ehituslehe olulisematest lugudest.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress
Kogu Fund Ehituse arendatav ala. Lisaks olemasolevatele kvartalitele peaks Kopli liinidele veel tulema üheksakordne kortermaja (renderdusel esiplaanil), kaubandus- ja ärihoone (Sepa ja Kopli tänava nurgal, pildil ees vasakul nurgas), 17 hoonet ülemises koloniis, mis järgivad ajaloolisi mahte ja planeeringut, 13 uut hoonet mere ääres ning nende naabruses asuv Liinivahe 17 hoone, mis ootas taastamist, aga põles 2019. aastal ja ka sel suvel mitu korda.Foto: Detailplaneeringu lisa

Kapitaalsete muutustega on kõige hea kõrval kaasnenud ka kurvastavaid asjaolusid – ajaloolise arhitektuuri ulatuslik hävimine, kinnisvarahindade hüppeline kasv ja sotsiaalne segregatsioon. Tallinna ruumiliselt üheks põnevamaks piirkonnaks jääb Kopli ots koos liinidega siiski ka tulevikus.

Pilk ajalukku

Kopli liinide sünd on seotud Vene-Balti laevatehase rajamisega Kopli poolsaare tippu 20. sajandi alguses. Tehase pärandit põhjalikult uurinud arhitektuuriajaloolane Oliver Orro kirjeldab raamatus „Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas” (2017) seda, kuidas tuntud Peterburi arhitekti Aleksandr Dmitrijevi projekti alusel rajati terve linnaosa – nii tööstus-, olme- kui ka eluhooned. Tööstusrajatiste ja avalike hoonete (kirik, haigla, kino jt) kõrval kerkisid mitmed puitelamud tehase ametnikele ja juhtkonnale, aga ka kümned tööliselamud. Just töölistele ja meistritele mõeldud väikeste korteritega tihedad elamualad, niinimetatud koloniid, said hiljem tänavanimedest tingituna tuntuks kui „liinid”. Liinidele ehitati aastatel 1912–1917 üle kuuekümne tööliselamu.

Tagaplaanil on näha tänane F-kvartal. Pildil olevatest majadest viis taastati, neljast olid alles ainult trepikojad, mille ümber ehitati majade koopiad, ülejäänud üheksa asemele on rajatud sarnase mahuga moodsad hooned. Esiplaanil ehitatavad majadest on kõik hävinenud ja arendaja planeerib sinna uut tänavaskeemi ja moodsa arhitektuuriga hooneid.Foto: Eesti Meremuuseum

Liinidel asuvate kortermajade seisund aastakümnete jooksul vaikselt halvenes, kuid enam-vähem tervikliku ansamblina püsis see Eesti taasiseseisvumiseni. Kuivõrd Tallinna linn otsustas 1990. aastatel liinidel asuvaid kortermaju mitte erastada, hakkas nende heakord kiiresti alla käima – elanikel polnud huvi oma elupindadesse investeerida, sest linn pidi pinnad varem või hiljem käest võtma ja asunikele asenduspinnad leidma. Kuna linn ei suutnud piirkonnale pikalt investorit leida ega soovinud ka ise sinna raha paigutada, läksid mitmed hooned aastate jooksul vandaalitsemise ja mitteheaperemeheliku suhtumise tõttu tuleroaks.

3. liin 2004. aastal.Foto: Postimees/Scanpix
Kopli liinide maja sisevaade aastal 2004.Foto: Postimees/Scanpix

Ühendades uut ja vana

Positiivsed muutused Kopli liinidel said alguse alles mõne aasta eest, kui linnalt kinnistud ostnud Fund Ehitus asus arendama alumist koloniid – kõige mereäärsemat korterelamute piirkonda 3. ja 4. liinil ning Sepa tänaval. Arhitektuuribüroos Apex kavandatud hooned on nüüdseks valmis ja moodustavad tervikliku ansambli.

F-kvartalis on kolme tüüpi maju: rekonstrueeritud ajaloolised hooned on värvilised, makettmajad, kus oli püsti ainult kivitrepikoda ja selle ümber rajati uus hoone, on valget värvi ja kaasaegsed majad musta värvi. Foto: Fund Ehitus
Apex arhitektuuribüroo projekteeritud F-kvartal, kus hoovialad planeeris Nüüd Arhitektid.Foto: Fund Ehitus

Kvartalis oli säilinud algseid tööliselamuid, aga ka nende tulest pääsenud kivitrepikodasid. Juba 2009. aastal kehtestatud detailplaneering (koostas RAAM Arhitektid) nägi ette, et tuleb lähtuda ajaloost – nii restaureeriti viis eluhoonet ning puhkudel, kus oli säilinud vaid trepikoda, ehitati nende külge koopiamajad (neli hoonet). Ajalooliste hoonete vahele pikiti sobiva mahu ja materjalikasutusega uut arhitektuuri (üheksa hoonet).

Erilist tähelepanu pöörati avaliku ruumi kvaliteedile, seda nii tänavaruumi kui ka merepromenaadi osas (autorid K-Projekt ja Nüüd Arhitektid), aga ka kortermajade poolprivaatsetes aedades, kus on õdusad istumisalad, mänguväljakud ja käiguteed.

Ajaloolise kvartali naabrusesse kavandas Peeter Pere arhitektuuribüroo hulga uusi kortermaju. Esimesena püstitatud merepoolsemad Sepa tänava majad on üsna julge, lennuka ja atraktiivse arhitektuuriga – suured rõdud, roostekarva betoonpinnad, dünaamiline mahuline jaotus. Kõige uuemad, Sepa ja Liinivahe kolmnurkses kvartalis valminud hooned mõjuvad aga kui tüüpilised arendaja poolt ratsitud eelarvega tehtud uuselamud. Viimati mainitud kvartalil on küll avar mitmetasandiline sisehoov, kuid tervik mõjub veidi iseloomutult ning pigem ekspluateerib eelpool kirjeldatud mereäärsete kvartalite hubast, värsket miljööd.

Viimasena valminud D2-kvartal koosneb kuuest paneelmajast, mis on paigutatud mäe veerele.Foto: Fund Ehitus
D2-kvartali sisehoov.Foto: Fund Ehitus

Tervikkeskkond valitutele

Hoonete arhitektuuri kvaliteet ja üksikkvartalite iseloom võib piirkonnas küll kõikuda, ent Fund Ehituse ambitsioonikas ettevõtmine on tekitanud Kopli liinidele täiesti uue elukeskkonna ja pööranud selle ajaloos uue lehekülje. Läbinägelikumad suutsid juba aastate eest näha siin suurt linnaruumilist potentsiaali, kuid alles nüüd, kui esimene ports uushooneid valmis, on seda võimalik ka vahetult tajuda.

Ajaloolise ruumipärandiga aitavad sidet luua munakividest katendiga tänavavõrk, osaliselt säilinud kõrghaljastus, aga ka taamal kõrguv Vene-Balti tehase endine peahoone, kus tegutseb Eesti Mereakadeemia. Ka looduslikus mõttes on tegu Tallinna ühe kõige erilisema piirkonnaga – rahulik elukeskkond mere kaldal kesklinnast vaid mõne kilomeetri kaugusel.

Kahetseda võib vaid seda, et suur osa taastamiskõlblikku puitarhitektuuri läks aastate jooksul tuleroaks ning seda, et Tallinna linnavalitsus ei suutnud luua eeldusi sotsiaalselt sidusama asumi tekkeks. Kopli liinidest, eriti merepoolsetest kvartalitest, on tänaseks saanud jõuka eliidi elurajoon. Külalistele jääb võimalus jalutada rannapromenaadil, mida tulevikus loodetavasti pikendatakse poolsaare põhjatipu ja Paljassaare suunas.

Kopli liinide promenaad.Foto: Fund Ehitus
Teisele omanikule kuuluv Kopli liinide endine saunahoone on samuti saanud projekti põhjalikuks ümberehituseks. Projekti autor on Peeter Pere arhitektid, kes on loonud kõrval asuva D2-kvartali.Foto: Peeter Pere arhitektid
Sepa ja Kopli tänava nurgale planeeritud kaubandus- ja ärihoone eskiis.Foto: Detailplaneeringu lisa

Toimetaja valik

Avaleht Kõik lood

Suured lood

Kõik suured lood

Kui su tooteid või teenuseid kasutatakse ehitusobjektidel või sõltub nende müük objektide valmimisprotsessist, siis on meie andmebaas sulle oluliseks tööriistaks ettevõtte käibe kasvatamisel.

Proovitellimus annab täieliku ligipääsu. Krediitkaarti pole vaja.

Palun sisesta eesnimi
Palun sisesta perenimi
Palun sisesta ettevõtte nimi
E-posti aadress ei ole korrektne
Telefoninumber ei ole korrektne
Kirjuta vastus läbivalt väiketähtedega

Kampaania tingimused. Tutvumistellimuse saad vormistada, kui sa pole enne Ehitusbörsi kasutanud. Registreerimisel kasuta ettevõtte domeeniga e-posti aadressi. Kui ettevõte ei kasuta oma domeeniga e-posti aadresse, siis saad tellimuse vormistada äriregistris kirjas oleva ettevõtte ametliku kontaktaadressiga.